Usvojene izmene zakona o podsticajima po hektaru, pripadaće onome ko obrađuje oranice

Skupština Srbije usvojila je danas izmene Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju, kojim je predviđeno da subvenciju po hektaru ne može da dobije vlasnik zemlje, već poljoprivrednik koji je obrađuje.

Poljoprivrednici koji daju zemlju u zakup dužni su da sklope ugovor sa zakupcem koji je obrađuje i njemu pripada subvencija.

Izmene predviđaju i da su poljoprivrednici koji su ostvarili pravo na subvenciju na zemlju koju su dali u zakup dužni da vrate taj novac sa zateznom kamatom od dana isplate podsticaja.

Predviđeni minimalni iznos premije za mleko je, izmenom zakona, povećan sa deset na 15 dinara, kao i minimalani iznos za osnovne podsticaje po površini biljne proizvodnje sa 6.000 dinara na 12.000 dinara.

Ti iznosi su minimalni, a predviđeno je da od 1. janura 2024 subvencije po hektaru iznose 18.000 dinara, a premija za mleko 19 dinara po litru.

U budžetu za poljoprivredu su predviđena i sredstva za povećanje subvencije za kvalitetna grla, pa će umesto 25.000 dinara biti 40.000 dinara. Subvencije za krmače su povećane sa 15.000 dinara na 18.000, za ovce i koze je 10.000 dinara umesto 7.000, a za košnice će, umesto 800 dinara biti 1.000 dinara.

Za poljoprivredu je u budžtu Srbije predviđeno 105 milijardi dinara, plus 14 milijardi koji će se obezbediti povraćajem za akcize od 50 dinara po litru na dizel, ukupno 14 milijardi dinara, pa će budže iznositi 119 milijardi.

Od ukupnog budžeta za poljoprivredu 88 milijardi je predviđeno za subvencije i one čine 48 odsto ukupnih subvencija u Srbiji.

www.niskevesti.rs