Sumiranje rasprave o nacrtu plana razvoja Opštine Palilula


U sali Niškog kulturnog centra 22.maja održan je otvoreni sastanak predstavnika nadležnih organa i službi Gradske opštine Palilula Niš sa zainteresovanim građanima, predstavnicima udruženja građana, povodom sumiranja Javne rasprave o Planu razvoja GO Palilula za period od 2023. do 2029. Nacrt Plana razvoja opštine bio je na javnoj raspravi od 5.do 22.maja i može se preuzeti na internet stranici Opstine Palilula.

Image


Ovaj Plan razvoja predstavlja planski dokument najvišeg značaja za nivo gradova i opština u Republici Srbiji. Izrada Plana razvoja se finansira iz sredstava Nemačko – srpske razvojne saradnje u okviru projekta „Podrška reformi javne uprave u procesu pristupanja Evropskoj uniji“ koji sprovodi GIZ. Pružanje podrške pri izradi Plana razvoja realizuju Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj i Balkanski centar za regulatornu reformu, u saradnji sa Republičkim sekretarijatom za javne politike.( D.Vidojković)

Preuzeto sa Facebook stranice Opstine Palilula