Solarna elektrana u planu i kod Merošine

U selu Aleksandrovo kod Merošine biće izgrađena solarna elektrana “Solar Aleksandrovo”, na površini od 5 hektara, odluka je opštinske Skupštine. Stručni poslovi na izradi Plana detaljne regulacije (PGR) povereni su Arhdizajnu iz Prokuplja, a novac obezbeđuje naručilac – beogradski Act solar 2 doo, ali iznos nije naveden.

Nakon što je niška Skupština usvojila odluke o izradi PGR-a za četiri solarne elektrane u okolini grada – u Donjoj Trnavi, Trupalu, Gramadi i delu kod Pasjače i Oreovca, koje će graditi privatni investitori, i u Merošini je doneta odluka da se na poljoprovrednom zemljištu izgradi takva elektrana.

Lokacija je selo Aleksandrovo, a reč je o katastarskim opštinama Aleksandrovo i Balajnac. Rok za izradu Plana je osam meseci.

Cilj izrade Plana je obezbeđenje planskog osnova i sticanje uslova za izgradnju Solarne elektrane na poljoprivrednom zemljištu van građevinskog područja uz poštovanje važeće zakonske regulative, obezbeđenje neophodne infrastrukture za funkcionisanje i kao osnov za izdavanje informacije o lokaciji i lokacijskih dozvola – piše u Odluci.

Istaknuto je da će PGR biti u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji, odnosno da će sadržati, između ostalog, granice i obuhvat, detaljnu namenu zemljišta, nivelacioni plan, popis parcela, opis lokacija za javne površine i objekte, mere zaštite kulturno-istorijskih spomenika i zaštićenih prirodnih celina i drugo.

Opštinska upava u Merošini zadužena je da sprovede rani javni uvid i javni uvid u PGR u trajanju od 30 dana, u svojim prostorijama.

Izveštaj o javnom uvidu u nacrt plana sačinjava Komisija za planove Opštine Merošina i dostavlja ga obrađivaču Plana najkasnije u roku od deset dana od završetka javnog uvida – navedeno je u Odluci.

Inače, stručnjaci za energetiku primećuju da gradnja solarnih elektrana postaje trend i da privatni investitori to vide kao dobru priliku za zaradu, ali da postoje rizici i da se mora voditi računa o tome da se ne zauzme korisno poljoprivredno zemljište.

www.merosina.rs