POTPISAN UGOVOR O SARADNJI SA KOMESARIJATOM ZA IZBEGLICE I MIGRACIJE

Komesarka za izbeglice i migracije Nataša Stanisavljević uručila 21 ugovor lokalnim samoupravama kako bi pomogla najranjivijim porodicama izbeglica i interno raseljenih lica. Ova inicijativa je deo humanitarne akcije pod nazivom KROV 2023, koja je nedavno raspisana za jedinice lokalne samouprave u Republici Srbiji.

U okviru ovog programa, Komesarijat za izbeglice i migracije je nedavno donio odluku o izboru 19 jedinica lokalnih samouprava širom Srbije, među kojima se nalazi i opština Aleksinac. Cilj ove inicijative je pružiti podršku porodicama koje su se našle u teškim životnim situacijama, omogućujući im da kupe seoska domaćinstva i obezbede bolju budućnost za sebe i svoje najbliže. Ovaj korak naglašava predanost Vlade Republike Srbije u pružanju pomoći izbeglicama i raseljenim licima u teškim vremenima.

Slika www.aleksinac.org