Podsticaj samozapošljavanju


Gradska opština Pantelej nastavlja praksu sprovođenja mera aktivne politike zapošljavanja nezaposlenih lica sa svoje teritorije koju kontinuirano, već niz godina, realizuje u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje-Filijala u Nišu.
U okviru sprovođenja opštinskog Lokalnog akcionog plana zapošljavanja za tekuću godinu u opštinskoj sali uručene su Odluke o odobrenim podsticajnim sredstvima za samozapošljavanje nezaposlenih lica na evidenciji niške Filijale NSZ sa područja Gradske opštine Pantelej za 12 najbolje ocenjenih biznis planova. Među njima 2 su za uslužne, a 10 iz oblasti proizvodnih delatnosti, uz naglašenu podršku ženskom preduzetništvu. Ovu meru zajednički, sufinansiraju Gradska opština Pantelej i Nacionalna služba za zapošljavanje sa ukupno 3.900.000 dinara.
Iz opštinskog budžeta za ovu namenu izdvojeno je 2.000.000 dinara i 1.900.000 dinara sa nacionalnog nivoa, kao inicijalna podrška budućim preduzetnicima koji će pojedinačno dobiti grantove u iznosu od 300.000 dinara.
Odluke su uručili predsednica Gradske opštine Pantelej, Nataša Stanković, predsednik Skupštine Saša Novićević i zamenica direktora NSZ-Filijala u Nišu, Vanja Stojković.

www.pantelej.org.rs