Podrška zapošljavanju sa republičkog nivoa

Proaktivna politika zapošljavanja koju Gradska opština Pantelej istrajno srovodi u kontinuitetu od 2015.godine, kroz svoje godišnje Lokalne akcione planove zapošljavanja, bila je povod za zvaničnu posetu direktora Nacionalne službe za zapošljavanje, Zorana Martinovića ovoj Opštini. Na radnom sastanku sa predsednicom Opštine, Natašom Stanković, predsednikom Skupštine Sašom Novićevićem i članovima opštinskog rukovodstva, vođeni su razgovori o perspektivi podrške bržem zapošljavanju sa republičkog nivoa, u kojima su operativno učestvovali direktor niške Filijale NSZ, Boban Matić i zamenica Vanja Stojković. Prema najavi direktora NSZ, Zorana Martinovića, u razradi nacionalnog Akcionog plana zapošljavanja za 2024.godinu, pored svih dosadašnjih mera aktivne politike zapošljavanja koje su dale pozitivne rezultate, planira se novi Program, namenjen posebno mladoj populaciji, pod nazivom „Garancije za mlade“.

www.pantelej.org.rs