Otvorena Kancelarija Poverenika u Nišu

Gradonačelnica Dragana Sotirovski i Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Milan Marinović svečano su otvorili Kancelariju Poverenika u Nišu, koja se nalazi u Ulici Milojka Lešjanina 26. Ovo je druga kancelarija Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti u Srbiji koja je otvorena van sedišta Poverenika u Beogradu.

Građani i mediji će sada na brži, lakši i dostupniji način dolaziti do svih informacija i ostvariti svoja prava utvrđena Zakonom o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja i Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti. Grad je odmah prepoznao značaj inicijative Poverenika i u želji da doprinese boljoj povezanosti građana Niša sa organima vlasti, obezbedio je adekvatan prostor koji je preuređen i prilagođen potrebama korisnika, kazala je gradonačelnica Dragana Sotirovski.

Ovo je jedna vrsta decentralizacije jer svaka republička ustanova koja otvori svoje predstavništvo u našem gradu ili se trajno preseli sa sedištem iz Beograda čini nas korak bliže ka republičkim institucijama i državi, dodala je Sotirovski.

Mali broj žalbi koje su upućene Povereniku od strane onih koji su pitali a gradska uprava ili gradska preduzeća nisu u zakonskom roku odgovorila znači koliko je grad kao lokalna samouprava otvoren prema javnosti, dodala je gradonačelnica Niša.

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Milan Marinović je na otvaranju kancelarije istako da je ovo važan dan za Gard Niš koji je dugo čekan i koji godinama nije mogao ni da se zamisli.

Na ovaj način se Poverenik „otvora , izlazi iz Beograda i ulazi u Srbiju približavajući se građanima Srbije, lokalnim udruženjima, lokalnim medijima i širi ideju zaštite prava na obaveštenost i prava na zaštitu privatnosti koja štiti naš Ustav, istako je Marinović.

On se zahvalio upravi Grada Niša, ali pre svega gradonačelnici Dragani Sotirovski, zbog toga što je prepoznala dve značajne činjenice. Jedna je koliko je bitno da nezavisan državni organ koji se bavi zaštitom dva važna ljudska prava dobije kancelariju u ovom delu Srbije. Kancelarija je u Nišu ali će biti na raspolaganju svim građanima iz Južne i Jugoistočne pa i Istočne Srbije. Druga važna stvar je da će građani u tim sredinama, organi vlasti, lokalni mediji, i drugi moći da se obraćaju za pitanja koja ih interesuju i na brži i lakši način komunicirati sa Poverenikom.

Kancelarija je kontakt tačka između Poverenika i građana, organa vlasti, medija, i svih koji rukuju našim podacima o ličnosti, a koji će moći da se obraćaju za pitanja koja ih interesuju, kazao je Marinović.

www.ni.rs