Održana 60. sednica Opštinskog veća

Na danas održanoj 60. po redu sednici Opštinskog veća, kojom je predsedavao predsednik OV Dalibor Radičević, usvojene su ukupno 23 tačke dnevnog reda.
Aleksinački većnici dali su saglasnost na Nacrt Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu opštine Aleksinac za 2023. godinu i Nacrt Zaključka o usvajanju Izveštaja o ostvarenim prihodima i izvršenim rashodima budžeta za period od 1. januara do 30. septembra tekuće godine. Predlogom trećeg ovogodišnjeg rebalansa Budžeta opštine Aleksinac opštinska kasa bila bi uvećana za oko 107 miliona dinara u odnosu na izmene u junu mesecu. Ukupni prihodi i primanja budžeta za 2023. godinu iznosiće nešto više od 2 milijarde dinara od čega su tekući prihodi milijardu i 773 miliona dinara, a ostatak su preneta i neutrošena sredstva iz ranijeg perioda. Konačnu odluku doneće odbornici na sednici Skupštine opštine.
Razmatran je i nacrt Odluke o promeni Statuta opštine Aleksinac sa Izveštajem o održanoj javnoj raspravi, a koja se odnosi na sazivanje konstitutivne sednice Skupštine. Data je saglasnost na Nacrt Odluke o izmenama i dopunama Odluke o komunalnom redu, a reč je o izmenama koje se odnose na raskopavanje javnih površina, kao i Nacrt Rešenja o davanju saglasnosti na izmene i dopune Programa poslovanja sa finansijskim planom i programom realizovanja sredstava subvencije JKP “Vodovod i kanalizacija“. Razmatran je Nacrt Programa kontrole kvaliteta vazduha na teritoriji opštine za 2024. godinu, a na dnevnom redu sednice našlo se i jedno vansudsko poravnanje i dve žalbe aleksinačkih poljoprivrednika.

www.aleksinac.org