Održan javni uvid planskog dokumenta

U sali Gradske opštine Pantelej, predstavnici Zavoda za urbanizam u Nišu prezentovali su na javni uvid Nacrt trećih izmena i dopuna Plana generalne regulacije za područje ove Opštine-Druga faza. Javni uvid traje do 24.jula, do kada zainteresovani građani mogu da dostave primedbe i sugestije o kojima će se odlučivati na javnoj sednici Komisije za planove, zakazanoj za 2.avgust u 11 časova, u Oficirskom domu.

www.pantelej.org.rs