Obaveštenje o suzbijanju glodara na opštini Aleksinac

Opštinska uprava opštine Aleksinac obaveštava građane da će preduzeće “SANIT M&M” d.o.o. Niš, u ponedeljak 26. juna 2023. godine započeti izvođenje akcije sistematske deratizacije, odnosno suzbijanja glodara.

U okviru akcijebiće obavljeno postavljanje zatrovanih mamaka:

  • na priobalju reke Moravice i to na levoj obali nizvodno od mosta u ulici Knjaza Miloša do uliva kraka gradske kanalizacije i na desnoj obali nizvodno od mosta u Ustaničkoj do uliva glavnog kolektora gradske kanalizacije;
  • u kanalizacijskim šahtama u užem gradskom jezgru Aleksinca i ulicama koje gravitiraju reci Moravici i u naselju Aleksinački Rudnik;
  • u podrumskim prostorijama stambenih zgrada u Aleksincu i naselju Al. Rudnik.
  • u individualnim domaćinstvima u Aleksincu,naselju Aleksinački Rudnik i nehigijenskom delu naselja Prćilovica sa neposrednim okruženjem.

Ukoliko bude potrebe za dopunom do predviđenog broja individualnih domaćinstava, odnosno do utroška predviđene količine mamaka, akcija će se vršiti i u delovima naselja Žitkovac koje se nalaze duž bare.

Akcija sistematske deratizacije će okvirno trajati do 30. juna 2023. godine.

Ekipe izvođača deratizacije biće na terenu svakog navedenog radnog dana počev od 8:00 časova ujutru.

Građani će se informisati o kretanju ekipa preduzeća “SANIT M&M” putem medija, kao i neposrednim plakatiranjem naselja.

Suzbijanje glodara će se izvoditi otrovima iz grupe antikoagulanata druge generacije, za koje je protivotrov u slučaju neželjenog konzumiranja vitamin K1.

Da bi se akcija uspešno realizovala i izbegle neželjene posledice Preduzeće“ SANIT M&M” poziva građane da se pridržavaju sledećeg:

1.Omogućiti operativcima pristup prostoru u kome se vrši postavljanje zatrovanih mamaka;

2.Zabranjeno je otrov dirati;

3.Onemogućiti deci i domaćim životinjama pristup izloženim mamcima;

Mole se građani da u svemu slede navedena uputstva jer će u slučaju oštećenja zdravlja svaki pojedinac snositi odgovornost za sebe,roditelji za decu,kao i svaki sopstvenik za svoje domaće životinje.

U slučaju ekstremno nepovoljnih vremenskih prilika aktivnosti se pomeraju za prvi naredni dan sa povoljim prilikama za izvođenje akcije.

Za sve dodatne informacije u vezi akcije sistematske deratizacije građani mogu da se obrate Preduzeću “SANIT M&M” na telefone 018-258-019 i 018-243-876.

www.aleksinac.org