Neka zasija romska kultura: Obeležavanje Svetskog dana Roma u Srbiji

Svetski dan Roma, koji se obeležava 8. aprila svake godine, predstavlja važan dan za ovu jedinstvenu zajednicu i priliku da se slavi njihova kultura, istorija i doprinos društvu. U Srbiji, ova godišnjica se obeležava različitim događajima koji pružaju platformu za prezentovanje romske kulture i tradicije, kao i podizanje svesti o izazovima sa kojima se Romi suočavaju.

Image

Slike dijaspora.tv

Iako su Romi jedna od najvećih etničkih manjina u Srbiji, i dalje se suočavaju sa diskriminacijom i siromaštvom. Stoga, obeležavanje Svetskog dana Roma u Srbiji ima za cilj da skrene pažnju na ove probleme i podstakne akciju koja će doprineti poboljšanju njihovog položaja u društvu.

Tokom ovog dana, organizuju se različiti događaji koji uključuju muziku, ples, umetnost, književnost i predstavljanje tradicionalne romske hrane. Takođe se organizuju panel diskusije i predavanja koja se bave pitanjima vezanim za romsku kulturu i društveni položaj Roma u Srbiji.

Jedan od najznačajnijih događaja tokom Svetskog dana Roma u Srbiji je festival „Roma Fest“, koji se održava u Beogradu i okuplja različite umetnike i izvođače iz romske zajednice. Ovo je prilika da se uživa u različitim oblicima romske umetnosti, uključujući muziku, ples, pozorište i likovnu umetnost.

Obeležavanje Svetskog dana Roma u Srbiji ima za cilj da podstakne društvo da prihvati i ceni različitost, kao i da se Romi osećaju kao punopravni građani društva. Ovo je prilika da se slavi bogata i raznolika kultura romske zajednice i da se stvori pozitivan odnos prema njihovom doprinosu društvu.

Na kraju, važno je naglasiti da Svetski dan Roma nije samo prilika za slavlje, već i prilika da se podigne svest o preprekama sa kojima se Romi suočavaju i da se podstakne akcija koja će doprineti njihovom boljem položaju u društvu.

Image

Zvanični podaci

U Republici Srbiji, prema podacima popisa stanovništva iz 2011. godine, živi 147.604 lica romske nacionalne pripadnosti, što čini udeo od 2,05% u ukupnom stanovništvu.

Međutim, s obzirom na činjenicu da prema Ustavu Republike Srbije građani i građanke nisu u obavezi da se izjasne o svojoj nacionalnoj pripadnosti, pretpostavlja se da je broj Roma i Romkinja zapravo znatno veći od onoga što zvanična statistika pokazuje, na šta ukazuju i procene različitih organizacija.

Socijalno uključivanje Roma i Romkinja prepoznato je kao jedan od prioriteta Vlade Republike Srbije u ključnim strateškim dokumentima u procesu evropskih integracija, a pre svega u Akcionom planu za Poglavlje 23 (Pravosuđe i osnovna prava).