MINISTARSTVO ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE DONIRALO KAMION ZA SAKUPLJANJE I RECIKLAŽU OTPADA

Opština Aleksinac potpisala je juce sa Ministarstvom zaštite životne sredine ugovor o davanju na korišćenje kamiona za sakupljanje i reciklažu otpada, na osnovu Javnog poziva Ministarstva a u cilju unapređenja i zaštite životne sredine. Vrednost donacije iznosi 21 milion dinara, a kompletno opremljen kamion isporučen danas biće stavljen na raspolaganje Javnom komunalnom preduzeću “Komunalne usluge“.
Lokalna samouprava kontinuirano radi na unapređenju komunalnih delatnosti, pa je u tu svrhu realizovano nekoliko projekata u prethodnom periodu koji se odnose na saniranje deponije i nabavku kontejnera i opreme.

www.aleksinac.org