Mentalno zdravlje mladih je prioritet

U Novom Pazaru je otvorena trodnevna nacionalna omladinska konferencija posvećena poboljšanju
usluga za podršku mentalnom zdravlju mlade populacije u Srbiji uz učešće predstavnika svih
nadležnih institucija i 500 mladih.


Niš je na konferenciji predstavljala zamenica gradonačelnice Dušica Davidović koja je ovom prilikom
sa ministrom turizma i omladine Huseinom Memićem potpisala Izjavu o namerama sprovođenja
nacionalnog programa za unapređenje mentalnog zdravlja. U realizaciju programa će biti uključeni gradovi Kragujevac, Kruševac, Leskovac, Niš, Novi Pazar,
Sombor, Subotica, Zaječar, Zrenjanin i opština Bečej.


Lokalnim samoupravama sa čijim je predstavnicima potpisana Izjava o namerama na raspolaganju će
biti 26 miliona dinara dodeljenih putem javnog konkursa.
Na ovaj način je poslata poruka da je mentalno zdravlje mladih jedan od prioriteta Republike Srbije.
Na skupu je istaknut značaj „mobilisanja svih snaga društva – organa upravljanja, stručne zajednice i
nevladinog sektora kako bi se podigla svest, predstavile i pokrenule akcije koje promovišu i štite
mentalno zdravlje kao osnovno ljudsko pravo“.


Protokol je potpisan u cilju realizacije zajedničkih preventivnih aktivnosti predviđenih Strategijom za
mlade u Republici Srbiji za period od 2023. do 2030. godine, posebno onih koje se odnose na
promociju i prevenciju mentalnog zdravlja i stvaranje uslova za razvoj zdravih stilova života i
bezbednog okruženja za mlade.


Milica Mihajlović