Konkurs za Dodelu Stipendija Studentima Završne Godine Studija na Teritoriji Opštine Svrljig za Školsku 2023/2024

Opština Svrljig objavljuje konkurs za dodelu stipendija studentima koji završavaju svoje studije u akademskoj 2023/2024. Ova inicijativa ima za cilj pružanje podrške mladim talentima i podsticanje njihovog daljeg obrazovanja.

Kategorije Prihvatljivih Studenata:

  • Studenti završne godine osnovnih akademskih studija sa ostvarenih najmanje 240 ESPB bodova (diplomirani sa naznakom prvog stepena akademskih studija).
  • Studenti master akademskih studija (studije drugog stepena).
  • Studenti specijalističkih strukovnih studija (studije drugog stepena).
  • Studenti specijalističkih akademskih studija (studije drugog stepena).

Uslovi za Prijavu:

  • Student i njegovi roditelji moraju imati prebivalište na teritoriji Opštine Svrljig najmanje godinu dana pre raspisivanja konkursa, a da ga ne menjaju tokom godine ostvarivanja prava (Dokaz: Očitana lična karta podnosioca prijave i roditelja kao original na uvid).
  • Student mora biti u završnoj godini studija (Dokaz: Uverenje sa fakulteta).
  • Student treba imati najmanju prosečnu ocenu 7.
  • Student ne sme biti u radnom odnosu ili korisnik stipendije po bilo kom drugom osnovu (Dokaz: Očitana zdravstvena knjižica i izjava dva svedoka overena od strane opštinske uprave).
  • Student ne sme biti koristio opštinsku stipendiju.

Stipendiranje će trajati tokom cele školske godine za koju se raspisuje konkurs.

Maksimalni Iznos Stipendije: Maksimalan iznos pojedinačne stipendije može iznositi do 80% od neto iznosa zarade isplaćene u opštini Svrljig u mesecu pre raspisivanja konkursa, zavisno od raspoloživih sredstava izdvojenih za ovu namenu.

Proces Prijave: Prijave na konkurs se podnose Komisiji za dodelu stipendija studentima završne godine studija.

Rok za Prijavu: Rok za podnošenje prijava je 28.11.2023.

Ovim putem, Opština Svrljig poziva sve kvalifikovane studente da iskoriste ovu priliku i apliciraju za stipendije kako bi podržali svoje obrazovanje i doprineli svojoj zajednici.