Grad Niš u prvih deset gradova u Jugoistočnoj Evropi sa povoljnim poslovnim okruženjem

Niš je u prvih deset gradova u Evropi sa povoljnim poslovnim okruženjem, predsedava Klubom gradova i opština sa povoljnim poslovnim okruženjem u Srbiji (BFC klub), što jasno pokazuje da smo prepoznati kao Grad koji svojim prednostima privlači investicije. Opremanje industrijske zone Sever 1 i 2 dodatno će unaprediti poslovnu klimu i omogućiti otvaranje novih radnih mesta, što će dodatno smanjiti broj ljudi koji su na evidenciji NSZ.

Činjenica da je prvi put broj nezaposlenih u Nišu ispod 20 hiljada je rezultat strateškog planiranja i rada koji se zasnivaju na održivom razvoju, znanju i inovaciajma i prelasku sa lineralne na cirkularnu ekonomiju. Povoljno poslovno okruženje obezbeđuje nove investicije i proširenje kapaciteta postojećih domaćih i stranih kompanija koje posluju u Nišu, rekao je prof. dr Vladislav Marjanović, član Gradskog veća.

On je objasnio da je strateški cilj povećanje broja radnih mesta, više novca u gradskoj kasi od poreza na zarade, povećanje konkurentnosti i promocija potencijala, nove direktne strane investicije, što je i predviđeno lokalnim ekonomskim planom i akcionim planom zapošljavanja.

Izvor www.ni.rs