Grad Niš kao primer dobre prakse

Ministar državne uprave i lokalne samouprave dr Aleksandar Martinović potpisao je u Pećincima, ugovore o dodeli godišnjih nagrada za najbolje opštinske/gradske uprave u 2023. godini sa predstavnicima četiri nagrađene lokalne samouprave. Nagradjeni su grad Niš i opštine Ada, Bosilegrad i Pećinci. Ukupna sredstva koja su  dodeljena lokalnim samoupravama sa najboljom praksom u četiri oblasti dobre uprave iznose 8.360.000,00 dinara. Pobednici u svakoj od četiri oblasti su stekli  pravo na finansijsku nagradu u iznosu od 2.090.000,00 dinara.

Opština Pećinci dobila je nagradu za oblast ravnopravnosti i antidiskriminacije  i to za unapređenje polozaja Roma.


Grad Niš dobio je nagradu u oblasti efikasnosti i delotvornosti za primer dobre prakse kancelarija za brze odgovore.

Opština Ada za transparentmnost i učešće  javnosti u radu lokalne samouprave, a opština Bosilegrad za odgovornost i vladavinu prava. Sve četiri nagrade su primeri dobre prakse koji se mogu primeniti i na ostale lokalne samouprave u srbiji istakao je generalni sekretar Stalne konferencije gradova i opština Nikola Tarbuk.
Podsetimo, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave pomenuta sredstva dodeljuje u okviru Programa podrške razvoju i funkcionisanju sistema lokalne samouprave, a predviđene nagrade predstavljaju vid finansijske podrške za dalje unapređenje dobre uprave i upravljanja na lokalnom nivou.
Martinović je istakao da je na ovogodišnji konkurs pristiglo 27 prijava, a od 2019-te godine od kada se sprovodi nagrađeno je 18 gradova i opština.