DEKAN NIŠKOG PMF-A UPOZORAVA: Zgrada Fakulteta traži hitnu obnovu, bez reakcije nadležnih

U vreme lokalnih izbora 2020. godine, tadašnji ministar prosvete Mladen Šarčević najavio je ambiciozne planove za Prirodno-matematički fakultet u Nišu, obećavajući izgradnju nove lamele i temeljitu rekonstrukciju postojećih objekata. Nažalost, kako ističe dekan PMF-a, Niko Radulović, ova obećanja su ostala mrtvo slovo na papiru, dok oko 1.500 studenata i 280 zaposlenih svakodnevno koristi prostor koji se nalazi u veoma lošem stanju. Fakultet ponovo traži pomoć od države, ali odgovor se čini nedostižnim.

Problemi vezani za nedostatak adekvatnog prostora na Prirodno-matematičkom fakultetu traju decenijama, a dekan Radulović ističe da je neophodna hitna obnova i adaptacija postojeće zgrade, uz finansijsku pomoć države. Nakon svakog jačeg nevremena, zgrada je sklona havarijama i poplavama, predstavljajući ozbiljnu pretnju studentima, osoblju i dragocenoj opremi. Samo tokom poslednjih godinu dana, fakultet je uložio skoro milion dinara u sanaciju šteta izazvanih nevremenima, kao i u dezinfekciju i čišćenje poplavljenih prostorija.

Da bi se trajno rešili ovi problemi, neophodna je ozbiljna finansijska podrška države, u iznosu koji prelazi kapacitete Fakulteta. Za ovu svrhu potrebno je više desetina miliona dinara, sredstava koja trenutno nisu dostupna Fakultetu. Svi dosadašnji apeli nadležnim institucijama za finansijsku pomoć ostali su bez odgovora, kako naglašava dekan PMF-a.

Laboratorije decenijama na Filozofskom fakultetu; foto: JV

Fakultet je, suočen s nerešenim problemom, odlučio delimično da iskoristi resurse koji su mu na raspolaganju. Deo sredstava obezbeđen je iz Fakulteta i donacija, kako bi se adaptirao postojeći prostor i omogućio premeštaj laboratorija i izgradnja novih učionica.

Radovi na adaptaciji galerije Fakulteta počeli su u julu 2023. godine, isključivo finansirani iz sopstvenih sredstava. Cilj je bio iskoristiti sredstva koja su ranije odlazila na iznajmljivanje prostora u drugoj zgradi u istom dvorištu, s obzirom na znatno povećanje cena zakupa tog prostora. Ovi radovi uključuju izgradnju i opremanje računarskih učionica, herbara Fakulteta i kabineta za nastavnike, ukupne vrednosti od oko 10 miliona dinara. Prema rečima dekana Radulovića, očekuje se da će biti završeni do kraja novembra.

Pored toga, uskoro će biti raspisan tender za izgradnju i opremanje dve potpuno nove učionice ukupne površine 100 kvadrata i savremene računarske učionice površine 90 kvadrata. Izgradnja ovih učionica omogućiće premeštaj istraživačkih laboratorija iz zgrade Filozofskog fakulteta. Međutim, preseljenje laboratorija za studente hemije, koja zauzimaju skoro 400 kvadrata, neće biti moguće bez izgradnje Aneksa fakulteta, što zahteva ozbiljnu finansijsku podršku države.

Dekan Niko Radulović ističe da su se obratili mnogim institucijama, uključujući ministarstva, strane fondove, ambasade i kompanije, u potrazi za donacijama i finansijskom pomoći, ali su naišli na ograničen odziv. Zato su nedavno ponovo uputili apel državi.

Zvanični zahtevi za sredstvima za sanaciju i izgradnju Aneksa poslati su u septembru 2023. godine, adresirani predsednici Vlade Republike Srbije, ministarstvima prosvete, nauke, ministarstvu za javna ulaganja i drugim relevantnim institucijama. Odgovor na ove zahteve još uvek se čeka, a uslovi za rad na Fakultetu, uprkos njegovom značaju i renomeu, ostaju neprikladni. Prirodno-matematički fakultet u Nišu nudi obrazovanje na visokom nivou i broji nastavnike koji su na Stanfordovoj listi najuticajnijih naučnika na svetu, doprinoseći tako renomeu Univerziteta u Nišu na globalnoj sceni.

Naslovna slika preuzeta sa Zvanične facebook stranica Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Nišu