Budžet za 2024. godinu razvojni i socijalni

Javna rasprava o Nacrtu budžeta za 2024. godinu održana je u Gradskoj kući u kojoj su učestvovali građani Niša sa svojim predlozima za dalji razvoj grada, izgradnju putne i komunalne infrastrukture, socijalna davanja i za izdvajanja u drugim oblastima društvenog života. Gradonačelnica Niša Dragana Sotirovski je kazala da su za javnu raspravu pozvani sugrađani, političke organizacije, nevladin sektor još 19.avgusta da bi predložili ideje kako da Grad bolje prihoduje ali i kako da se uloži novac svih nas.

Dodala je da će novac biti uložen u završetak započetih projekata, opremanje industrijske zone, izgradnju komunalne i putne infrastrukture. Biće povećana i davanja osetljivim kategorijama stanovništva i sportskim klubovima.

Niš će se uređivati i graditi i u 2024.godini u očekivanju novih investicija koje znače i nova radna mesta koja su motor razvoja grada i države.

Ukupan obim budžeta za 2024. je 16,2 milijarde dinara. Beleži se rast prihoda od poreza na zarade i prihoda od poreza na imovinu. Gradonačelnica je podsetila da je prošle godine realizacija budžeta iznosila 90 odsto i da se očekuje da taj nivo bude dostignut i u ovoj godini.

www.ni.rs